NEWCASTLES UNIVERSITETSBIBLIOTEK, UK

Newcastles universitet är en av landets ledande utbildningsinstitutioner med omkring 200 grundutbildningar och 300 doktorandprogram samt forskningsutbildningar. Dess bibliotek inkluderar Robinson-biblioteket, Waltons medicin- och tandvårdsbibliotek samt det juridiska biblioteket.
LÖSNINGEN Efter testet utfärdades en anbudsinfordran för konstruktion, leverans och installation av en komplett mobil förvaringslösning. Valet föll på Bruynzeels extra höga kompaktarkiv med hyllplan i 11 nivåer. Utöver hyllsystemet installerades även mobil nätförvaring för tavlor och målningar. Bruynzeel anpassade installationen efter bibliotekets flyttschema för att minimera störningarna av den dagliga verksamheten. Resultat: 90 extra studieplatser; Biblioteksreserven levererar nu en beställd bok, tidsskrift eller skannade artiklar inom 24 timmar; Biblioteket behandlar i genomsnitt 100 till 150 beställningar per vecka; Bibliotekspersonalen jobbar effektivare.