BOIJMANS VAN BEUNINGEN

Bruynzeel-Storage-Systems_Depot-Boijmans-Van-Beuningen_©Ossip-van-Duivenbode

Den kontroversiella nya depån på Museum Boijmans Van Beuningen i Rotterdam är unik i världen. Med sin runda form och reflekterande yta är den ett konstverk i sig. 151 000 konstföremål förvaras säkert och hållbart där tack vare Bruynzeel Storage Systems-förvaringssystem.

Twan Janssen, Bruynzeels projektledare för museets depå, reste dussintals gånger från Panningen till Rotterdam under de senaste åren. ”Jag vet inte hur många kilometer jag har täckt totalt”, skrattar han. ”Men det är ganska många.”

Från slutet av 2016 var Janssen delaktig i designen av museidepån. ”Vanligtvis ägnar man sex månader åt att jobba på ett sådant projekt, ibland lite längre. Men det här projektet tog mer än fem år. Det är verkligen exceptionellt. Det var därför ett mycket komplext och unikt projekt för oss.”

Samråd

De ständiga resorna mellan Limburg och Rotterdam var nödvändiga, eftersom utformningen av den nya depån krävde mycket samordning och samråd. Depå Boijmans Van Beuningen är inte vilken byggnad som helst. Den mer än 35 meter höga byggnaden i Rotterdams museipark är designad av arkitekterna på MVRDV, med en speciell sfärisk form och rund spegelyta som får dig att le. ”Ett konstverk i sig”, säger experter.

”Det är såklart fantastiskt att vi på Bruynzeel har kunnat bidra till detta”, säger Janssen. ”Verkligen något att vara stolt över. Men det var en utmaning.”

 

Rund

Rund och rektangulär passar inte bra ihop. Ändå måste Bruynzeels rektangulära ställ, tavelramar, skåp och andra förvaringssystem få en plats i sfären med dess sluttande väggar. Och på ett sätt som utnyttjar det tillgängliga utrymmet optimalt. Det krävs en sofistikerad utformning för att lagra 151 000 artefakter av alla former och storlekar i det tillgängliga utrymmet.

Det har Bruynzeel fått förtroendet för, säger Janssen: ”Vi är vana vid anpassning, det är något vi gör ofta. Men detta var en speciell situation som krävde mer anpassning än vanligt. På grund av den speciella formen på byggnaden, en sfär, var vi tvungna att tillämpa många olika speciallösningar. Till exempel på andra våningen där de stora nätramarna för tavlorna finns. De går på skenor. Normalt är de parallella med varandra. Här går de ut från mitten av byggnaden till väggarna. Att rita det på datorn är en sak, men att faktiskt tillämpa det kräver mycket skicklighet. Och glöm inte bort att ramarna måste vara robusta för att klara den stora vikten av alla dessa målningar. En sådan ram kanske bara dras ut och in med några års mellanrum, men det måste alltid gå smidigt.”

ArteStore-Terra_Bruynzeel-Storage-Systems_Boijmans-Van-Beuningen_©ANP-Robin-van-Lonkhuijsen

Krav

Depån rymmer också ett antal förvaringsytor där externa parter kan hysa sina konstsamlingar. Dessa parter hade också sina egna önskemål och krav, som Bruynzeel var tvungen att uppfylla.

Själva designprocessen var minst lika komplex, säger Janssen. ”Efter anbuds- och offertfasen var det långt ifrån klart. Normalt gör man en design som man alltid måste justera under installationsfasen, men de förändringarna brukar vara begränsade. I detta projekt gjordes kontinuerligt förändringar inifrån organisationen under bygg- och installationsfasen. Om vi gjorde en plan fick den ändras igen på grund av justeringarna. Tavelförvaringen närmare varandra, ställ i lite annorlunda arrangemang. Självklart kan vi och det gör vi. Men det krävde mycket flexibilitet från våra medarbetare.”

 

Komma till tals

Dessutom var många parter inblandade i byggandet och planlösningen, som också fick säga sitt. ”Om vi hade gjort ändringar på den enes begäran så var även andra intressenter tvungna att kommentera detta. Att arbeta med alla dessa företag krävde mycket kommunikation och konsultation.”

Byggandet försenades avsevärt på grund av problem med grunden. Det gjorde inte saken lättare för Bruynzeel. ”Det är en av anledningarna till att det här projektet har tagit så lång tid. Vi fick hela tiden anpassa vår egen planering till den övergripande planeringen. Vi kunde vinna lite tid på att redan under byggtiden utföra en del installationsarbeten, som att installera skenorna till nätramarna. På sätt och vis har vi vuxit med byggnaden, våning för våning.”

Senare uppstod logistiska problem när den stora godshissen som Bruynzeel behövde för att transportera material inte var klar i tid. ”Vi var tvungna att använda de mindre hissarna. Men ja, det fanns dussintals andra företag som också var tvungna att använda dem.”

Tekniker

De senaste teknikerna har använts vid designen av de olika avdelningarna inom depån. Det gäller till exempel drivsystemet för systemet med stora objekt. ”Förflyttningen av vagnarna sker elektroniskt. För att förhindra att objekt skadas av stötar måste rörelsen vara gradvis. Vi har använt vårt nya elektroniska drivsystem Dynamic II för detta, som ger fler alternativ och är mer användarvänligt. Du kan till exempel styra den med en app.”

Allt som allt har det varit ett utmanande men också unikt uppdrag, säger Janssen. Men han ser tillbaka på det med stolthet.

Twan Janssen

Projektledare Bruynzeel Storage Systems

De utdragbara nätramarna för upphängning av tavlor är tillverkade av Bruynzeel. ”Men dimensionerna på dessa ramar skilde sig något från standarden. För att ge dig en bild: Våra nätramar är 50 millimeter lägre än standarden. Räkna bara ut vad det betyder för kapaciteten om du har 128 tavelställ, vart och ett sex meter långt. Du måste återta det utrymmet någon annanstans.”

Bruynzeel levererade utöver förvaringssystemen:

meter fasta hyllor

meter longspan hyllor

meter pallställ

m2 nätramar

skjutdörrar i glas

Vill du veta mer om de system vi monterade på Depot Boijmans Van Beuningen? Du kan hitta mer information om dessa system i vår broschyr.

Depå Boijmans Van Beuningen i media: