NATIONAAL MILITAIR MUSEUM, NEDERLÄNDERNA

I slutet av 2014 öppnade Militärmuseet upp sina dörrar på den tidigare Soesterberg flygbasen. Walter Castelijns är huvudansvarig för museets olika samlingar och han berättar om de nya lokalerna och förvaringslösningarna. “Framgången och besökarantalet för Militärmuseet har överträffat alla våra förväntningar. Vi väntade 200.000 besökare varje år, men vi har redan nått det antalet under de fyra första månaderna sedan öppningen. Det är roligt att vi så snabbt blivit en sådan populär besöksattraktion. Nackdelen är att ta det tar mycket tid från oss som jobbar här att ta hand om alla besökare. Vi hinner inte ändra om eller sätta upp nya utställningar i den mån vi hade planerat.
Det nya Militärmuseet föddes ur en sammanslagning av Armémuseum i Delft och Militär Museum i Soesterberg, två helt olika museer sett till innehåll. Medan Armémuseum berättar vår historia baserad på insamlat material, kretsar det militära flygmuseet främst kring de tekniska bitarna runt flygplanen och aerodynamik. Som ansvariga för det nya museet står vi inför utmaningen att blanda de olika samlingarna på ett attraktivt sätt för besökaren.
98% av samlingarna ryms i lokalerna Med cirka 300.000 föremål, är samlingen inte bara stor i storlek, utan också i volym. Det är allt från militära medaljer till flygplan, från handgranater till sablar, från fältflaskor till uniformer, från målningar till kartor. Utställningen i museet består av cirka 3800 föremål och resten ca 98 %, måste rymmas i museets lagerloklaer. “Lagret består av en modifierad helikopterhangar där en del har byggts till. Vi har cirka 6000 kvadratmeter till vårt förfogande, varav 1500 kvadratmeter är ett rum med klimatreglering. Där förvaras den mest ömåliga delen av samlingen, inklusive böcker, kartor, målningar och uniformer. Här är syrehalten minskad till 17 procent för att förhindra brand och för att skydda uppkommsten av skadedjur. “
Gör det bästa av befintligt utrymme Efter ett europeiskt anbud föll valet på Bruynzeel. Personligen är jag nöjd med valet av leverantör eftersom jag har haft goda erfarenheter av Bruynzeel sedan tidigare när jag var ansvarig fö Armémuseum. Den här gången blev jag inte besviken heller. Trots att vi hade valt ett standardsystem var vi ändå delvis beroende av en skräddarsydd lösning för att kunna förvara våra specialföremål. Bruynzeels förslag på förvaringslösningar var utmärkta för oss. “I klimatlagret finns nittio rader av skåp som är sex meter höga vardera. Halvvägs, har vi monterat en extra våning med ett metallgaller, vilket gör de övre hyllorna blir lättillgängliga. Med en sådan lösning kan vi göra det bästa möjliga av vårt tillgängliga utrymme. l när klimatdelen skulle inredas Hur man förvarar olika typer av objekt effektivt “Vi har också tavelförvaring, lådsektioner, specialhyllor och klimatanlässgninge för de föremål som kräver det. Vi har också gjort en speciell installation för vår ammunition- och vapensamling. Vi ritade och utvecklade en hel del av det själva, tillsammans med Bruynzeel. “Bredden i vår samling orsakar ibland huvudvärk. Stor, liten, lång, bred och smal. Hur ska vi kunnaförvara alla dessa olika föremål effektivt och mest optimalt. För att finna den smartast lösningen tog vi hjälp av ett datorprogram framtaget för ändamålet. Det gör en specifik uträkningskräddarsydd för oss baserade på de parametrar vi angett. På det sättet fick vi 20% ytterligare ytrymme.”