MILITÄRARKIVET I IRLAND

Militärarkivet i Irland Irlands president, Michael D. Higgins, invigde 2016 det nya militärarkivet på Cathal Brugha Barracks i Dublin, i samband med hundraårsjubileet av Påskupproret 1916. Militärarkivet är en del i ett av sju stadsprojekt som etablerats i samband med hundraårsminnet av händelsen som förändrade den irländska historien. I arkiven förvaras material från försvarsmakten, försvarsdepartementet och arméns pensionsmyndighet samlat på ett och samma ställe.
Säker förvaring av arkivmaterial Den nya arkivanläggning är specialbyggd och möjliggör en sammanslagning av landets samtliga militärarkiv som för närvarande förvarats på ett antal olika platser. En säker och modern förvaring av arkivmaterial i cirka 70.000 arkivlådor med ett speciellt klimatrum för förvaring av mediamaterial, såsom video, filmrullar, fotografier, mikrofilm, etc som ställer höga krav på inneklimatet.
22 kilometer elektriskt styrda kompakthyllor från Bruynzeel Mer än 22 kilometer elektriskt styrda kompakthyllor med högsta internationella standard monterades på båda våningarna i den nya byggnaden. Arkiven sammanlänkades i båda våningarna med den äldre, befintliga tvåvåningsbyggnaden. Den äldre byggnaden byggd 1903 är av stort kulturellt värde och var tidigare Barracks sjukhus. Det gamla sjukhuset har varsamt renoverats och bevarats för att ge plats åt bibliotek med lässalar, administrativa utrymmen och en ny funktionell entré för att underlätta allmänhetens tillgång till anläggningen.
Förarlyftande plocktruckar och trådlös styrning av arkiven De mobila kompakthyllorna går på räls och är över fyra meter höga. För att nå upp till topphyllorna används två förarlyftande plocktruckar. Då kan användaren åka med upp på plattformen och plocka ner arkivlådorna på de högsta nivåer på ett enkelt och säkert sätt. De flyttbara hyllorna kan fjärrstyras via trådlösa läsplattor anslutna till respektive plocktruck. En router finns monterat på varje fast hyllsektion för att säkerställa att tillgången till trådlöst nätverket inte bryts. Användaren kan på så sätt öppna gångar och flytta hyllor med hjälp av en fjärrkontroll eller på läsplattan med Bruynzeel´s egna app. Fyra timmars brandklassning På grund av höjdbegränsningarna i byggnaden är den ny arkivdelen nedsänkt en halv våning och utgör en låg källardel med plats för de nedersta hyllplanen. Den huvudsakliga konstruktionen består av en förgjuten betongstomme som har fyra timmars brandklassning för att möta de höga krav som ställs på arkivförvaring. Byggnaderna som hyser militärarkivet förvandlat en tidigare övergiven plats och dess omgivningar till en inbjudande vacker plats att vistas på både för personal och den besökande allmänheten. Irlands största arkivprojektet Det har tagits stor hänsyn till det historiska och kulturella värdet i byggnaderna under hela byggprocessen inte bara för bevarandet utan också att det är en del i hundraårsjubileet. Med historien närvarande har en modern och funktionell arbetsplats skapats. Personalen som sitter i de nya byggnaderna är väldigt nöjda med resultatet och fördelarna de fått i det dagliga arbetet. Installation av mobila kompakthyllor är den största hittills i Irland och Bruynzeels lokala partner Storage Systems Ltd är mycket stolta och ärade att få vara del av detta högteknologiska projekt. Fakta:
  • 22 kilometer hyllplan
  • 140 ton stål
  • 1,500 installationstimmar
  • 800 kg lastkapacitet per sektion
  • 8,000 kg lastkapacitet per vagn
  • Största hyllsektionen klarar 88,000 kg, 6,765 arkivlådor och öppnas på 10 sekunder från att man tryckt på skärmen.
  • Största installationen av elektrisk styrda kompaktarkiv på Irland