KELLOGG, TYSKLAND

Hos Kellogg ville man skapa en kontorsmiljö som återgav företagets anda och värderingar. Dessutom lades stor vikt vid “må-bra-faktorn” i den nya arbetsmiljön.
LÖSNINGEN Det centrala utrymmet har försetts med mobila kontorshyllor och konferensöar och . På detta sätt utnyttjas golvytan maximalt samtidigt som man får en dekorativ funktion på köpet. Utformningen av kompaktförvaringens ytterväggar innefattar ett veteaxliknande motiv som är tänkt att skapa en visuell koppling till de råvaror som används i tillverkningen av företagets produkter. De kompaktförvaringen har också försetts med ljuddämpande material som minskar ekoeffekterna och förbättrar rumsakustiken. Dessa egenskaper har visat sig vara så effektiva att man inte längre behöver installera något särskilt akustiskt innertak.