JOHNSON CONTROLS VB, TYSKLAND

Johnson Controls är ett globalt företag i bygg- och bilbranschen. De servar sina marknader med tre affärsenheter: Building Efficiency, Automotive Experience och Power Solutions. Johnson Controls skapar kvalitetsprodukter, tjänster och lösningar för optimal energi- och driftseffektivitet i byggnader, bilbatterier med blyackumulator och avancerade batterier för hybrid- och elbilar samt interiörsystem till bilar. Under renoveringen av huvudkontoret upprättade firman Johnson Controls VB i Hannover (före detta Varta Automotive) ett nytt arkiv för att uppfylla det ökande behovet av förvaringsutrymme.
LÖSNINGEN För att underlätta det dagliga arbetet har de valt vårt mobila hyllsystem med elstyrning, Compactus® Dynamic Pro. Detta har gett många fler fördelar. Systemet ger möjlighet till säker lagring av konfidentiell information med hjälp av flera olika gångar, dit endast enskilda användare eller avdelningar har tillgång. Dessutom har hela byggnaden fått ett speciellt ekologiskt belysningskoncept, där vårt ljussystem kunde integreras tack vare den låga energiförbrukningen.