HISTORISKA ARKIVET, DANMARK

De historiska arkiven i Danmark behövde en ny förvaringslösning. Deras första tanke var att installera vanliga kompaktarkiv men efter noggrann analys och bedömning av de framtida behoven installerades Compactus® Double Decker (kompaktarkiv i flera nivåer).
LÖSNINGEN För optimal användning av utrymmet i ett 6 meter högt rum erhålls bäst utrymmeseffektivitet genom att man använder Compactus® Double Decker. Bruynzeels mobila hyllställ med entresol kombinerar bästa möjliga utrymmeseffektiviteten hos höga byggnader med en hög grad av bekvämlighet.