Greif Inkasso, Tyskland

Greif-Inkasso_bruynzeel-Storage-Systems

Ett sunt arbets-och klimatskydd är i fokus för den innovativa BOB-kontorsbyggnaden med cirka 2800 m2 nya arbetsplatser för Grief Inkasso GmbH.

En sund arbetsmiljö och maximal energieffektivitet är fokus för den innovativa BOB-kontorsbyggnaden i Dachau, Tyskland.  Med denna speciella kontorsbyggnad skapar Greif Inkasso GmbH ett nytt och attraktivt huvudkontor. Med denna nya byggnad tog Greif Inkasso ett medvetet beslut till förmån för en miljöanpassad kontorsbyggnad.

Med en bruttogolvyta på nästan 2800 m2 är denna kontorsbyggnad den mest energieffektiva kontorsbyggnaden i Bayern.

”Med BOB-konceptet kan vi genomföra våra önskemål och idéer för hälsosamma, kommunikativa och framtidssäkra verk och på så sätt optimalt tjäna våra kunder. ”

Stephan Jender

Den verkställande direktören Greif Inkasso

Greif Inkassos nya kontorsbyggnad bygger på Balanced Office Building-systement från leverantören BOB AG som har sitt säte i Aachen. BOB kännetäcknas av ett utmärkt inomhus klimat, mycket låga tilläggskostnader och trots sitt kraftiga kylsystem, också med de lägsta möjliga energikostnaderna.

Bruynzeel Storage Systems installerade arkivhyllorna Sysco® för att effektivt arkivera det stora antalet filer. Genom att använda fasta hyllor är alla filer omedelbart tillgängliga för alla anställda. Det nya, dynamiska arkivet har blivit ett välorganiserat lager.

Miljöanpassning är ett viktigt tema för Greif Inkasso. Miljöanpassning integreras också i Bruynzeels dagliga arbete. Vi arbetar konstant med att vara den mest miljövänliga leverantören av förvaringslösningar. Vi gör detta genom att kontinuerligt förbättra våra processer. Vi koncentrerar oss till exempel på att ständigt öka den procentuella andelen återvunnet stål i vårt material, för korrosionskydd använder vi inte tungmetaller i vår pulverbeläggningsprocess och vår produktion är klimatneutral.

Bruynzeels fokus på miljöanpassning var också en av anledningarna att Greif Inkasso valde Bruynzeels förvaringssystem.

Sysco_Bruynzeel-Storage-Systems_Greif-Inkasso

”Det var särskilt viktigt för oss alla att sätta ett utropstecken för mer klimatskydd, hållbarhet och därmed framtida lönsamhet.”

Stephan Jender

Den verkställande direktören Greif Inkasso

Läs mer om hållbarhet hos Bruynzeel

Foto: BOB AG/Johannes Vogt