COLLECTIECENTRUM NEDERLAND

Compactus-Double-Decker-Original-XTR_Bruynzeel-Storage-Systems_CollectieCentrum-Nederland

Cirka 31 500 kvadratmeter golvyta, varav 25 000 kvadratmeter för förvaring av totalt 350 000 objekt i 39 depåer: stora siffror dominerar Collectiecentrum Nederland. Till och med hos platschefen Wim Hoeben, som nu har vant sig vid det, snurrar det i huvudet när man börjar prata siffror. ”Men jag är väldigt glad över det, eftersom den här depån är precis vad vi behöver”, säger han.

CC NL har skapats på rekordtid – mindre än två år. Byggnationen inleddes i maj 2018 och byggnaden stod klar sommaren 2020. Därefter kunde de börja fylla förvaringssystemen, något som fortfarande är i full gång. I korridorer, hissar och depåer ser man människor komma och gå, med olika föremål som ska till sina destinationer.

”Det Bruynzeel har uppnått här på så kort tid är en stor prestation”

Wim Hoeben

Platschef CollectieCentrum Nederland

CC NL ska öppna sina portar den 7 juni 2021. Då kommer samlingarna från de fyra deltagande statliga institutionerna att ha fått en fast plats för de kommande århundradena. CC NL kommer att vara öppet och tillgängligt för forskare, studenter, personal från andra museer och besökare som har en specifik fråga.

CC NL är unikt i världen, på mer än ett sätt, säger Hoeben. ”Ingen annanstans koncentreras en så stor samling museiföremål från en ägare, i det här fallet staten, på en och samma plats. Det är också första gången som en så stor byggnad, som uppfyller alla moderna strikta krav på hållbarhet, användning och säkerhet, har utformats speciellt för detta ändamål. ”

Lelystad
En akut brist på utrymme hos de deltagande institutionerna var den direkta anledningen till byggnationen av CC NL. Sedan den stora renoveringen av museet som inleddes 2003 har Rijksmuseums samlingar förvarats i en ”tillfällig” depå i Lelystad i Nederländerna. Sedan en tid tillbaka uppfyller den dock inte de krav som ställs. Het Loo-palatset, nederländska friluftsmuseet och nederländska kulturarvsinstitutionen förvarade sina samlingar på olika platser. Dyrt, besvärligt och osäkert.

”Gradvis har insikten vuxit att det skulle vara billigare, enklare och säkrare att förvara de olika samlingarna på ett och samma ställe och under optimala förhållanden”, säger Hoeben. ”Det faktum att de fyra institutionernas samlingar är statlig egendom underlättade det steget.” En bit mark i utkanten av Amersfoort – långt över referensnivån för höjdmätningar (NAP), centralt beläget och lättillgänglig med kollektivtrafik – visade sig vara den optimala platsen.

Byggnaden
CC NL är ritat av arkitektfirman cepezed från Delft och består av tre delar som Hoeben beskriver som huvudet, halsen och kroppen. Huvud och hals är lätta konstruktioner som bland annat innehåller kontor, transportutrymmen, restaureringsverkstad, personalrestaurang och mötes- och konferenslokaler. Kroppen är själva depån, en tung betongbunker som är 24 meter hög och består av fyra 5,5 meter höga våningar, uppburen av cirka tusen 24 meter höga pelare.

Den stora fördelen med denna tunga konstruktion är att väder och temperatur inte påverkar inomhusklimatet. Inuti är depåerna täckta med sandkalksten, som är ett perfekt isoleringsmaterial. Inomhustemperaturen är konstant cirka 17 grader och, vilket är ännu viktigare, luftfuktigheten hålls stabil.

 

Bruynzeel-Storage-Systems_CollectieCentrumNederland_04

Något klimatsystem behövs inte och det finns inga sprinklers eller andra brandsläckningssystem. Hoeben: ”På kvällen stänger vi av all ström i depån så att ingen brand kan uppstå. Av samma anledning ska bärbara datorer och telefoner aldrig lämnas i depån. Därför finns inget i depån som kan börja brinna. CC NL har dock ett avancerat inbrotts- och larmsystem.

 

Regnvatten
Byggnadskomplexets energiförbrukning är extremt låg. 3 600 kvadratmeter solpaneler tillgodoser till stor del energibehovet. Regnvatten samlas upp och återanvänds och området närmast CC NL är optimalt utformat för att lokal flora och fauna ska utvecklas. Den internationellt certifierade byggnaden fick fem stjärnor för designens hållbarhet och man förväntar sig en lika hög poäng för implementeringen.

De cirka 350 000 objekten som kommer att placeras i CC NL framöver skiljer sig mycket åt i storlek och form. I CC NL hittar du pennan och en cigarr från ”Father Drees” – en välkänd holländsk politiker – bredvid vagnar, jordbruksredskap och en gatuorgel från nederländska friluftsmuseet. Målningarna och andra föremål från Rijksmuseum bredvid de arkeologiska skatterna från den nederländska kulturarvsinstitutionen.

Anpassning
I nära samarbete med Bruynzeel utarbetades en designplan för säker förvaring av alla objekt. Hoeben: ”Vi tog fram en kravspecifikation och förde sedan diskussioner om innehållet med projektledarna och experterna på Bruynzeel. Hur ska vi lösa detta komplicerade pussel? Det var trevliga, konstruktiva samtal där möjligheterna kritiskt granskades från båda sidor. Detaljerna spelade alltid en viktig roll i dessa diskussioner, eftersom det är detaljerna som betyder något när det gäller optimal användning av utrymmen. De anställda från Bruynzeel var alltid mycket noga med detta. ”

 

“Alla dessa artefakter måste lagras på ett lämpligt, ansvarsfullt sätt. För detta krävs noggrann anpassning. Efter ett europeiskt anbudsförfarande valde vi Bruynzeel Storage Systems, som vi tidigare haft goda erfarenheter av i vår depå i Lelystad. Bruynzeels erbjudande var också gynnsamt ur ett prisperspektiv.”

Wim Hoeben

Platschef CollectieCentrum Nederland

Ofta, främst av kostnadsskäl, valdes standardlösningar. Ibland anpassades och modifierades de efter specifika krav. I andra fall måste en helt ny design göras. Hoeben: ”Vi hade en hel del diskussioner om drivsystemet för olika hyllsystem” Bruynzeel ville använda ett elektroniskt drivsystem, men det ville inte vi. Alla hyllsystem, nätramar och andra rörliga delar manövreras för hand. Inga problem, eftersom de går mycket lätt att manövrera. ”

Hoeben berömmer Bruynzeels öga för detaljer. Vid en betongpelare hukar han sig ner för att peka på metallremsan runt pelaren som skyddar mot skador. ”Det är extraordinärt att de också tänkte på sådana småsaker.”

Monteringspersonal
Han är mycket nöjd med det arbete Bruynzeels monteringspersonal utförde och det engagemang de visade. ”De visste exakt vad de gjorde. De arbetade i snabb takt, men också mycket noggrant och utan att lämna en röra efter sig. Vi behövde inte oroa oss för något. Jag beundrar verkligen dessa människor. ”

På knappt tio månader installerade Bruynzeel-personalen 24 250 kvadratmeter med tavelförvaring, 8 650 kvadratmeter Longspan-hyllor, 2 400 kvadratmeter grenställ, 18 060 kvadratmeter Sysco®-hyllor, 960 kvadratmeter mobila vagnar, 1 287 mattställ, 3 655 lådor, 117 panelställ och 191 garderober i skåp.

Siffrorna är utskurna i en metallplakett som Hoeben fick från Bruynzeel när projektet hade slutförts och som nu finns på hans skrivbord. Som en trofé utdelad efter en imponerande sportprestation. ”Det Bruynzeel har uppnått här på så kort tid är också en stor prestation”, säger platschefen.

Vill du veta mer om systemen som vi levererade till CollectieCentrum Nederland?
I nedan broschyr finns mer information om dessa system.