CENTRAL ARCHIVES SELECTION, NEDERLÄNDERNA

Arkivhyllorna i CAS har fått utökat förvaringsutrymme med mer än 72 km. Tack vare Compactus® Double Decker, som är ett mobilt kompaktförvaringssystem i flera plan, åstadkom man ett maximalt utnyttjande av utrymmet.
LÖSNINGEN Det flernivåförvaringssystem som installerades vi CAS är helt unikt. Det är det första Compactus® Double Deckersystemet i världen med en “slav”. En “slav” är en extra mobil enhet som körs samtidigt som det första mobila arkivskåpet när detta sätts i rörelse. På detta sätt kan man åstadkomma längre gångar. Det mobila förvaringssystemet vid CAS har installerats med gångar som har en längd av 14 meter.