CANTERBURY CHRIST CHURCH UNIVERSITY, STORBRITANNIEN

Canterbury Christ Church University identifierade ett behov att utveckla sitt bibliotek och studiecenter i Canterbury och en arbetsgrupp tillsattes för att undersöka detta närmare. Efter att noggrant ha övervägt vad som karakteriserar undervisningen och studierna på Canterbury Christ Church University och dess krav inför framtiden, kom arbetsgruppen i sin rapport fram till att utvecklingen av ett teknikunderstött lärcenter och bibliotek var ett huvudmål som var knutet till en av universitetets strategiska prioriteringar: ”att skapa en studiemiljö där alla studenter ställs inför utmaningar, får stöd och kan uppnå sina individuella mål”.
Augustine House är det nya biblioteket och studentservicecentret som erbjuder den senaste IT-utrustningen, kreativa studiemiljöer och tillgång till studenttjänster – allt under ett tak. Det erbjuder studenterna en inspirerande plats för studier, arbete och socialt liv.
LÖSNINGEN Bruynzeel valdes för att leverera hyllsystemen till denna imponerande byggnad. Cirka 3 000 hyllmeter av låga, fasta Shade hyllor med Jacob Jensen-designade gavelpaneler valdes ut för att garantera att biblioteketoch studieutrymmena skulle bada i naturligt ljus. Hyllorna är intelligent blandade med ljusa sittplatser och IT-studiebord på alla våningsplan. Som ett led i designprocessen förslog Bruynzeel särskilda svarta stålöverdelar med avfasad kant på förvaringsfacken för att matcha inredningsdekoren. Cirka 6 000 hyllmeter av det elektroniska, mobila hyllsystemet i Shade Design av Jacob Jensen användes för bibliotekshyllorna på 2:a, 3:e och 4:e våningen, för att göra denna spektakulära byggnad ännu mer imponerande. Målet var att maximera utnyttjandet av utrymmet och ett mobilt hyllsystem var då idealiskt för att lagra flera olika media och böcker, inklusive en sällsynt boksamling (med begränsad åtkomst). Runtgående stålgavelpaneler av hög kvalitet ger biblioteket ett estetiskt tilltagande och modernt utseende. Utformningen av de modulära, dekorativa gavelpaneler med fasade hörn och eleganta kontrollpaneler av svart glas kompletterar och förhöjer denna speciella studiemiljö. Universitetet värnade om att rullstolsbundna användare obehindrat skulle kunna använda manöversystemet och därför placerades kontrollpanelen i en höjd som lämpar sig för handikappade studenter. Studenterna har full tillgång till det elektroniska systemet och uppskattar användningen av de elektroniskt styrda, högteknologiska hyllorna. Och självklart var den imponerande säkerheten, användarvänligheten, snabbheten och registret som delades med andra universitetsbibliotek några av de många anledningar till att Canterbury Christ Church University valde Bruynzeel.
”Under planeringen av hyllsystemet för det nya biblioteket i Augustine House var vi mycket medvetna om behovet att behålla den flexibla användningen av studieutrymmet, att bevara den öppna känslan som kännetecknar hela arkitekturen och utveckla ett hyllsystem som lever upp till kraven för universitetets bibliotekssamlingar både nu och i framtiden samtidigt som det är visuellt tilltalande. Kombinationen av fasta och mobila hyllor från Bruynzeel garanterade att båda dessa designmål kunde uppfyllas.” ”Bruynzeel har samarbetat nära med projektteamet i utvecklingsarbetet, inklusive arkitekterna och biblioteksledningen, för att garantera att det mobila hyllsystemet passar in i byggnadskonstruktionen och att det är lämpligt för sin uppgift.” Peter Ryan – Chef för bibliotekstjänsten