CAMPUS ROSKILDE, DANMARK

Campus Roskilde färdigställdes 2012 och skapar det fysiska och teknologiska ramverket för 5 studier. Studenterna har tillgång till 11 000 m2 med noggrant planerat och flexibelt utrymme. Det här öppna området säkerställer att alla hjälpmedel kan användas av ett stort antal studenter under dagen. Det här gäller även deras bibliotek där de mobila hyllsystemen ger alla studenter full åtkomst till böcker och magasin.
LÖSNINGEN Compactus® Dynamic har installerats på Campus Roskilde. Installationen är ganska unik eftersom bibliotekshyllorna är stängda under natten. När det mobila hyllsystemet stängs aktiveras stöldskyddet. På morgonen aktiveras hyllsystemet igen och rullas ut i öppet läge så att studenterna kan komma åt materialet. Hyllorna monteras på mobila enheter som går på skenor infällda i golvet. På några av frontpanelerna sitter Ipad-enheter som kan användas av studenterna för att lokalisera önskad bok och/eller magasin.
”Vi är mycket nöjda med vårt nya bibliotek. Studenterna kan komma åt alla böcker och det är ett bra flöde mellan hyllorna. Det är en stor fördel att hyllorna är stängda under natten, eftersom det här betyder att vår boksamling är väl skyddad mot stöld”. Birgitte Sass – Librarian