ANGEREDS, NÄRSJUKHUS, ETT NYTT SUKHUSKONCEPT!

Invigdes hösten 2015 Sjukhuset invigdes hösten 2015 och är beläget i centrala Angered med upptagningsområde för befolkningen i nordöstra Göteborg. Ett nytt sjukhuskoncept bygger på ny teknik i allt från byggnation till apparatur och ska förse 100 000 invånare med planerad sjukvård.
Bruynzeel med i planeringen från start Bruynzeel fick vara med redan från start i projektet och har levererat kompaktförrådssystem till samtliga avdelningar. I våra kompaktförrådssystem har Angereds Närsjukhus valt att montera ett korgsystem uppbyggt på moduler som inredning. Korgsystemet är i plast där en listsektion monteras på systemets innerväggar i stället för hyllplan. Korgar i olika höjd och storlek fyller sedan systemet efter behov. Det är ett flexibelt system som lätt kan ändras beroende på om förpackningarna ändrar storlek eller om nya artiklar tillkommer.
Centrallager i källaren När vi är på besök är operationsavdelningarna ännu inte i full drift. Det återstår fortfarande en del planering och de har gått in i slutfasen gällande rekrytering av vårdpersonal. Inom några veckor kommer avdelningarnas fulla potential att utnyttjas och så också våra kompaktförråd. I källaren har sjukhuset sitt stora centrallager som dagligen förser och de små förråden på varje avdelningen med det som fattas.För att uppfylla de hygienkrav som ställs och underlätta städning har slutna lådor placerats hela vägen i systemens nedre del. Det gör att smuts och damm hålls undan på ett effektivt sätt. Även här är förråden på operationsavdelningarna sterila och det finns ett kompaktförråd som försörjer varje operationsrum. Brandavskiljande skåp Sjukhus har också generellt stort behov av brandavskiljande skåp för de brandfarliga vätskor som hanteras. Här har vi levererat ett antal skåp till de olika avdelningarna och med ett brett sortiment matchar vi de flesta behov. Spännande lösning med elektrisk tygjalusi På barnavdelningen har vi installerat en spännande lösning som personalen är mycket nöjd med. Kompaktförrådet är placerat i nära anslutning till väntrummet och för att barnen inte själva ska börja flytta vagnarna och leka i förrådet hövdes någon form av avskärmning. Vi tog fram en speciallösning i form av en elektrisk tygjalusi som styrs via en fjärrkontroll och dras ner när förrådet inte används. Vid en första anblick är det svårt att se att det inte är en vägg utan ett förvaringsutrymme som döljs bakom.