ADVOKATBYRå PFEFFERLE, TYSKLAND

Pfefferle är en advokat- och skatterådgivningsbyrå med cirka 50 anställda. För att få plats med alla arkiv som måste finnas, utan att behöva offra funktionalitet och komfort, har de mobila arkivsystemen Compactus® Dynamic XT och Compactus® Dynamic Pro XT byggts in på kontoret. Båda hyllsystemen har anpassats med en vit, målad yta för att smälta in i kontorsinredningen.
Lösningen Med den nya generations eldrivna arkiv- och lagringssystem är organisationen redo att möta framtiden. Med olika funktioner som integrering av datahanteringsprogram, avancerad åtkomstkontroll, en programmerbar standardgång, en ethernetport och schemalagt nattläge ökar den totala effektiviteten och prestandan på hela arbetsplatsen.