Hennessy, Franrike

Hennessy, Franrike

HENNESSY, FRANRIKE JAS HENNESSY & CO, FRANKRIKE Jas Hennessy & Co är världens största cognacstillverkare och säljer årligen ca 70 miljoner flaskor villket utgör mer än 40% av världens totala cognacsförsäljning. Hennessy bestämde sig 2015 för att strukturera om...
Bergrummet som blev ett arkiv

Bergrummet som blev ett arkiv

BERGRUMMET SOM BLEV ETT ARKIV Bergrum från krigstid ger unika arkivmöjligheter för Värmlandsarkiv Tänkt dig att du börjar din arbetsdag med att gå in i ett berg. För arkivarierna på Värmlandsakiv i Karlstad är detta inget konstigt alls. Några dagar i veckan befinner...