Bergrummet som blev ett arkiv

Bergrummet som blev ett arkiv

BERGRUMMET SOM BLEV ETT ARKIV Bergrum från krigstid ger unika arkivmöjligheter för Värmlandsarkiv Tänkt dig att du börjar din arbetsdag med att gå in i ett berg. För arkivarierna på Värmlandsakiv i Karlstad är detta inget konstigt alls. Några dagar i veckan befinner...