Pharmaceutical Group, Belgien

Pharmaceutical Group, Belgien

PHARMACEUTICAL GROUP, BELGIEN Apoteksförbund i Belgien har 800 anställda. För att minska det nödvändiga kontorsutrymmet och begränsa storleken på den nya byggnaden beslöt förbundet att kontor och arbetsytor skulle göras flexibla för att kunna utnyttjas av olika...
Arval, Luxemburg

Arval, Luxemburg

ARVAL, LUXEMBURG Arval är ett dotterbolag till den franska banken BNP Paribas, den fjärde största banken i Europa. Arval är som leasingföretag ansvarigt för hanteringen av mer än 3 000 fordon i Luxemburg, samt mer än 26 000 fordon i Belgien. Arval har växt avsevärt...
Nordjyllands Historiske Museum, Danmark

Nordjyllands Historiske Museum, Danmark

NORDJYLLANDS HISTORISKE MUSEUM, DANMARK Nordjyllands Historiske Museum genomförde en omfattande flytt av samlingen från det före detta Aalborg Historiske Museum. Alla föremål flyttades från centrala Aalborg, där utrymmena höll på att bli för små och tillgängligheten...