Tidningsarkivet i Lund

Tidningsarkivet i Lund

Tidningsarkivet i Lund Ett tidigare läkemedelslager i Lund togs över av Lunds Universitet under våren 2018 då delar av deras tidigare magasin för dagstidningar bedömdes som undermåliga. Detta lager har nu blivit ett enormt tidningsarkiv på 32409 hyllplan eller 25 930...