OM OSS

Vår vision

Vår vision är att vara världsledande inom utrymmesbesparande förvaringslösningar som bidrar till en hållbar planet. I en värld där utrymme är en begränsad och värdefull tillgång vill vi hjälpa organisationer världen över att använda utrymmet på det mest effektiva sättet för att bevara värdefulla dokument och samlingar. Vi uppnår detta genom att tillhandahålla utrymmesbesparande förvaringslösningar som bidrar till en hållbar planet.

Den ständigt växande befolkningen och den pågående urbaniseringen ökar behovet av resurser nära dessa stadsområden. Användningen av våra utrymmesbesparande förvaringslösningar minskar förvaringsytan och därmed användningen av naturresurser. Ju mindre yta som behövs, desto lägre kostnader och mindre miljöpåverkan. Genom att ständigt fokusera på företagets sociala ansvar tillämpar vi bästa praxis inom energi- och vattenbesparing. Detta, i kombination med fokus på materiell hälsa, stöder såväl planetens hållbarhet som välbefinnandet för varje individ som arbetar med våra lösningar.

Företagsstruktur

Företagets historia började 1897. Vår historia och erfarenhet av förvaringslösningar går tillbaka till 1953, då Bruynzeel började tillhandahålla hyllsystem av trä. 1970 utvecklades de första kompaktarkiven i stål. De introducerades framgångsrikt på marknaden och skapade nya möjligheter för oss att hjälpa våra kunder att utnyttja sina utrymmen och bevara deras värdefulla dokument och samlingar.

Idag erbjuder Bruynzeel Storage Systems ett komplett utbud av toppmoderna förvaringslösningar i flera kundsegment, bland annat för arkiv, museum och bibliotek. Vi använder kreativitet för att utnyttja våra erfarenheter i nya segment och geografiska regioner.

Som global tillverkare, konsult och installatör har Bruynzeel Storage Systems exceptionella kunskaper och en expertis som delas med och underhålls av vårt stora nätverk av kunder, segmentexperter, arkitekter och designers världen över.

History - Bruynzeel Storage Systems

Företagets huvudkontor och fabrik finns i en enda anläggning i Panningen, Nederländerna, med en yta på 28 700 m2. Produktionsanläggningen är förstklassig tack vare en hög grad av automatisering.

Bruynzeel Storage Systems tillhandahåller sina tjänster i tio europeiska länder via egna säljkontor och globalt via ett nätverk av partners i femtio länder. Dessa kommersiella team stöds av ett erfaret projektledarteam och specialister som kan översätta våra kunders behov och verksamheter till den ultimata lösningen och säkerställa ett felfritt genomförande i varje enskilt projekt.

Bevara historien, förbättra framtiden

Den kanske största globala utmaningen idag handlar om att bevara planeten för kommande generationer. Utrymme blir en begränsad tillgång på grund av den kontinuerliga befolkningstillväxten och de resurser som behövs för denna tillväxt orsakar i sin tur kritiska nivåer av giftiga föroreningar över hela världen. Det leder oss till frågan: Hur kan utrymmesbesparande förvaringslösningar bidra till att minska denna effekt och skapa en renare planet, hållbar för framtiden?

På Bruynzeel Storage Systems bryr vi oss om framtiden. Vi vill bidra till en bättre värld med en växande befolkning där det finns ett ökande behov av effektiv användning av utrymme och naturresurser. Vi tror att smart förvaring gör skillnad, både för att bevara det förflutna och förbättra framtiden.

Compactus Dynamic 2 XT - Bruynzeel Storage Systems
Dynamic 2 App - Bruynzeel Storage Systems

Bevarande handlar inte bara om att förvara objekt eller dokument, det handlar om att skydda den kunskap och information som finns i dessa skatter. Kunskap som kan låsas upp för att förbättra framtiden. Upplåsning av information är bara värdefullt om vi kan lära av det och använda det för att förbättra de beslut vi tar som påverkar vårt vardagsliv.

I vår produktionsprocess omfamnar vi aktivt vattenbesparing och användning av hälsosamma material genom att använda stål som inte är inoljat. Det sparar inte bara enorma mängder vatten utan förhindrar också att giftiga kemikalier används för att rengöra stålet.

Vi strävar efter att göra de rätta sakerna för vår planet och dess människor och ha en positiv inverkan på livet för våra anställda, deras familjer och lokalsamhället.

Genom att använda hållbara designprinciper minskar vi inte bara vårt eget miljöavtryck. Det bidrar även till att minska våra kunders miljöavtryck! En bättre framtid med våra lösningar.