FAQ

I dessa tider följer vi myndigheternas krav för att förhindra spridningen av Coronaviruset. Hos oss på Bruynzeel Storage Systems vidtar vi nödvändiga åtgärder för att förhindra spridningen av viruset. När allt kommer omking är hälsan viktigast.

Åtgärder

  • Anställda arbetar hemifrån (där det är möjligt)
  • Anställda reser inte om det är absolut nödvändigt

Tillgänglighet

Trots dessa åtgärder är det viktigt att säkerställa att verksamheten går vidare så smärtfritt som möjligt. Mycket av vårt samarbete kommer att ske digitalt och över telefon. Alla supportfunktioner är öppna som vanligt, via telefon och mail. Våra säljare finns tillgängliga för fysiska möten samt via telefon och e-mail. Vår produktionsavdelning i Holland är fortfarande i drift, så att våra produkter kan levereras i tid. Alla kunder som ska få sin leverans inom den närmsta perioden kommer att kontaktas av våra anställda, för att garantera att leveransen går smärtfritt. Då allt för närvarande sker i en snabb takt kommer vi fortsätta hålla er uppdaterade om leveranser, och eventuella åtgärder.

Frequently Asked Questions

Jag har ett möte med en av era anställda, kommer detta möte ta plats?

Våra anställda jobbar just nu hemifrån men har möjlighet att träffas för ett fysiskt möte. Om ni själva känner att ni hellre vill hålla mötet digitalt så kontakta den berörda personen.

Kommer våra produkter levereras i tid?

Vi har vidtagit åtgärder i vår fabrik för att förhindra spridningen av viruset. Dessa åtgärder har för närvarande ingen påverkan på vår produktion vilket betyder att våra produkter produceras och levereras enligt plan. Har ni frågor rörande leveranstider? Vänligen kontakta vår support på 031-771 70 00 eller support@bruynzeel.se

Kommer mitt projekt att monteras?

Våra montörer följer folkhälsomyndighetens riktlinjer noga. Detta innebär att det för tillfället fortskrider som vanligt enligt schema. Har ni frågor angående montage? Kontakta vår support på 031-771 70 00 eller support@bruynzeel.se

Kan jag fortfarande begär en offert från er?

Ja det kan du. Det är bara att kontakta en av våra säljare i din region:

Västra Götaland, Skåne, Halland, Kronoberg, Bohuslän, Dalsland, Dalarna, Värmland
Elin Mattson
D 031-771 70 28
M 0702- 66 66 82
elin.mattson@bruynzeel.se

Stockholm, Uppland, Kalmar, Östergötland, Södermanland,  Västmanland, Norra Sverige, Gotland
Mats Westermark
D 08-4700 335
M 0706-70 90 49
mats.westermark@bruynzeel.se

Mitt system visar ett felmeddelande. Kommer en servicetekniker och fixar felet?

Våra servicetekniker finns tillgängliga. De följer folkhälsomyndighetens riktlinjer när de utför ett jobb.
Vid felmeddelande kontakta vår support 031-771 70 00 eller support@bruynzeel.se

Kan jag beställa tillbehör och reservdelar?

Ja du kan beställa reservdelar och tillbehör. Ta kontakt med vår support 031-771 70 00 eller support@bruynzeel.se

 

Bruynzeel Storage Systems gör allt för våra kunder och anställda, och kommer fortsätta att supporta er under denna osäkra period. Håll er friska!

 

 

FAQ – Safety Master

Varför skulle vi behöva en Vision Safety Master?

Vår Safety Master ser till att både era användare och föremål är säkra. Enheten förhindrar rörelse av hyllsystemet när en person eller föremål befinner sig i en öppen arbetsgång.  

Vart är Safety Master placerad på hyllsystemet?

Vår Safety Master är integrerad på sidan av varje frontpanel

Fungerar Safety Master i ett hyllsystem där det går att gå in från båda sidorna av arbetsgången (dual access)?

Ja. I ett hyllsysten som är längre än 3 meter så placeras en Safety Master vid båda ingångarna.

Finns det några begränsningar när det gäller konfigurationen av hyllsystemet när det finns en Safety Master?

Nej, du kan dra full nytta av våra konfigurerbara system utan begränsningar.

Uppfyller Safety Master GDPR?

Ja, på Bruynzeel Storage Systems tar vi era personuppgifter och integritet på största allvar.

Kommer Safety Master visa mig i vilken arbetsgång som en person eller föremål har upptäckts i?

Ja, Dynamic II användargränssnittet visar dig i vilken arbetsgång personen eller föremålet upptäckts i.

Upptäcker Safety Master alla föremål?

Vår Safety Master upptäcker allt större än ett A5 (0,03 m2)

Kommer Safety Master att upptäcka en person om han eller hon går in i en arbetsgång när hyllsystemet håller på att stängas?

Ja, själva ingångsdetektorn i Safety Master övervakar ständigt arbetsgången. Den kommer automatiskt att stanna hyllsystemet när den registrerar någon eller något i arbetsgången.  

Hur fungerar LED belysningen när en person går in i en arbetsgång?

Safety Master tänder ljuset enbart där det är nödvändigt under en programmerbar tid. Ingångsdetektorn aktiverar LED belysningen som fortsätter att lysa så länge det finns en person eller föremål närvarande i arbetsgången.

Är Safety Master tillgänglig på Compactus® Double Decker XTR?

Ja, beroende på val av golv så fungerar Safety Master på både övre och nedre plan.

Finns Safety Master i flera färger?

Vår Safety Master finns enbart i svart färg. Vi designade den för att passa med Compactus® Dynamic II användargränssnittet, fotocellerna och avståndsgivaren.

Vår Safety Master sticker ut en liten bit från frontpanelen. Vad händer om någon träffar den med en vagn?

Vår Safety Master är monterad på en bladfjäder. När kraft appliceras på enheten genom att antingen trycka ner eller stöta in den, så dras Safety Master in i frontpanelen.