Samarbetet

Den flexibla möbelväggen initierades av arkitektfirman Tengbom och det nordiska bostadsbyggföretaget OBOS, som genomförde en förstudie på flexibla väggar. De kontaktade Bruynzeel Storage Systems och frågade om vi skulle vara intresserade av att utveckla en prototyp av en flexibel möbelvägg som var särskilt anpassad för mindre hushåll.

Detta ledde till ett samarbete mellan de tre parterna, där alla företag bidrog med sina kunskaper. Tengbom bidrog med designen, Bruynzeel med den faktiska produktutvecklingen av möbelväggen, och OBOS hade lägenheter där vi kunde testa och använda produkten.

Projektets inledningsfas

”Allt utgick från en idé om hur vi skulle kunna skapa utrymmen som kunde ändras under användarens dygnscykel och som tillgodoser användarnas behov i sina hem och jobb. Utöver att leverera en produkt som är användarvänlig och socialt hållbar.”

– Joao Pereira, chefsarkitekt på Tengbom

Marknaden för smartare lösningar för små bostäder växer i takt med att världens befolkning och urbaniseringen gör det. Framtidens bostäder i större städer kommer att förändras, och bostäderna kommer att bli mycket mindre. Det tillgängliga utrymmet är begränsat och de relaterade levnadsomkostnaderna för att bo i städer oerhört höga.

”Det finns efterfrågan på utrymmeseffektiva lägenheter, och vi ville kunna bygga lägenheter där vi utnyttjar golvyta på bästa sätt och kunna erbjuda lägenheter till ett bra pris.”

– Mathias Karlstad, utvecklingschef på OBOS

Hållbarhet

Ur hållbarhetsperspektiv är effekterna av att bygga mindre bostäder också mycket positiva, eftersom mindre bostäder kräver mindre byggmaterial och mindre energi för uppvärmning och belysning.

”För mig är det uppenbart att de flesta inte kan bo och ha råd med hem med en bostadsyta på 100 m² eller mer framöver. Om vi kan skapa utrymme utifrån vad man gör under dagen behövs det inte längre, och om detta är möjligt och skapar en känsla av mer utrymme kommer det inte att vara nödvändigt att ha stora hus längre för en massa människor!”

– Roland van der Velden, innovationschef på Bruynzeel Storage Systems

Den flexibla möbelväggen

Den flexibla möbelväggen är en multifunktionell möbel med flera olika funktioner. I det här fallet är det en rörlig möbelvägg som består av en säng, en matplats eller en arbetsplats.

Möbelväggen är en mobil lösning som man styr med en fjärrkontroll och ett användargränssnitt. Konceptet kommer att bidra till våra vardagsaktiviteter genom att erbjuda det utrymme vi behöver en viss tid på dagen. Det går att använda väggen som avdelare. Då har man ett sovrum på den ena sidan och ett mindre utrymme på den andra. Men det går även att fälla upp och flytta möbelväggen till en annan vägg, vilket skapar mer utrymme för andra ändamål under dagtid när sovrummet inte används.

”Vi menar att begreppet om lägenheter inom slutna, fasta väggar är förlegat och att vi måste skapa nya och smartare lösningar. Jag är fast övertygad om att denna typ av produkter och den här typen av lösningar kan skapa nya produkter för framtiden.”