Creating space for a healthy planet

I en värld där utrymme är begränsad och en värdefull tillgång, ägnar vi oss åt att hjälpa verksamheter över hela världen att använda utrymmet på det mest effektiva och rationella sättet för att bevara sina värdefulla dokument och samlingar. Som företag vill vi minska vårt och våra kunders fotavtryck, vilket vi uppnår genom att tillhandahålla utrymmesskapande lösningar som bidrar till en hållbar planet.

Den ständigt växande befolkningen och den pågående urbaniseringen ökar behovet av resurser nära dessa stadsområden. Användningen av våra utrymmesskapande lösningar minskar fotavtrycket av förvaring och därmed användningen av naturresurser. Ju mindre yta som behövs, desto lägre kostnader och mindre miljöpåverkan.

Vi tillämpar bästa praxis inom energi- och vattenförvaltning. I kombination med fokus på materiell hälsa stödjer detta hållbarheten för planeten såväl som välbefinnandet för varje individ som arbetar med våra lösningar. Vi kallar detta: creating space for a healthy planet.

Genom att använda Bruynzeels utrymmesskapande lösningar uppnår våra kunder:

  • Fyra gånger så stor förvaringskapacitet eller minskar upp till 75 % av det fysiska fotavtrycket som behövs för förvaring
  • En minskning av mängden byggmaterial som används med upp till 54 %
  • Sparar upp till 50 % på energikostnader för att värma och kyla sina byggnader
  • Sparar upp till 90 % på energikostnaderna för belysning genom effektiv belysning i gångarna
  • En minskning av mängden säkerhetsåtgärder som behövs på grund av integrerad åtkomstkontrollfunktionalitet
  • En ökning av personalens välbefinnande tack vare innovativa lösningar där högsta säkerhetsnivå ingår

Detta gör varje utrymmesskapande lösning från Bruynzeel, per definition, till ett hållbart val. Bruynzeels strategiska mål är dock att vara världens mest miljövänliga leverantör av utrymmesskapande förvaringslösningar. För att uppnå det målet arbetar vi kontinuerligt med att minska vårt eget fotavtryck och därmed bidra till en hållbar planet.

På Bruynzeel bryr vi oss om framtiden. Vi vill bidra till en bättre värld för en snabbt växande befolkning där det finns ett växande behov av effektiv användning av utrymme och naturresurser. Smarta lösningar för att skapa utrymme gör skillnad. Inte bara genom att välja rätt material och optimera produktionsprocesserna, utan dessutom genom att minska våra kunders fysiska fotavtryck. Utrymmesskapande lösningar säkerställer att varje m2 används meningsfullt och skapar därmed utrymme för framtida användning.

Alexander Collot d’Escury

Verkställande direktör