De bästa funktionerna för ditt förvaringssystem

Compactus-Dynamic-2_User-Interface_Restricted-Aisle_Bruynzeel-Storage-Systems

Förnyat användargränssnitt

Kontrollera ditt förvaringssystem genom att antingen vrida på handtaget eller vidröra pekskärmen.

✔ Ökad användarvänlighet
✔ Smart användargränssnitt på varje skåp
✔ Inbyggd RF-ID läsare
✔ Inbyggd närhetssensor

Dynamic-2-app_cut-out_Bruynzeel-Storage-Systems

Dynamic II App

Konfigurera funktioner och systeminställningar genom att använda appen för Dynamic II.

✔ Användare och grupper
✔ Tillträdeskontroll
✔ Namnge arbetsgångar
✔ 
LED-belysning


Photocell_Bruynzeel-Storage-Systems

Extra säkerhetsfunktioner

Håll användarna säkra och förvaringssystemet säkert

✔ Blockeringsstop (MCMS)
✔ Säkerhetsstoppknapp
✔ Fotoceller
✔ Verifiera att arbetsgång är tom
(Passiv säkerhet)
✔ Inbrottsskydd
✔ Avståndet mellan de flyttbara skåpen är mindre än 80 mm för att förhindra obehörig åtkomst.

Dynamic-2-app_Bruynzeel-Storage-Systems

Dynamic II App

Compactus® Dynamic II har sin egen app.  Anslut ditt förvaringssystem via ditt Wi-Fi nätverk och konfigurera funktioner och systeminställningar.

✔ För både iOs och Android
✔ Applicerbar på mobil eller läsplatta

✔ Anslut via ditt Wi-Fi nätverk

Konfigurera funktioner såsom:

✔ Kontrollera användarnas tillträde på samtliga arbetsgångar
✔ Anslut era personliga RF-ID taggar / kort

✔ Låt systemet ventileras genom att ge alla arbetsgångar samma öppningsbredd
✔ Öppna upp ditt system som ett bibliotek
✔ Spara energi genom att slå på energisparläge  

Compactus® Dynamic II appen är lättanvänd. Ladda bara ner appen, anslut till förvaringssystemets Wi-Fi nätverk och logga in.

Du behöver inte appen för att använda systemet. Alla användare kan nyttja förvaringssystemet genom att använda sig av användargränssnitten.

Dynamic-2-app_Bruynzeel-Storage-Systems

Dynamic II App

Compactus® Dynamic II har sin egen app.  Anslut ditt förvaringssystem via ditt Wi-Fi nätverk och konfigurera funktioner och systeminställningar.

✔ För både iOs och Android
✔ Applicerbar på mobil eller läsplatta

✔ Anslut via ditt Wi-Fi nätverk

Konfigurera funktioner såsom:

✔ Kontrollera användarnas tillträde på samtliga arbetsgångar
✔ Anslut era personliga RF-ID taggar / kort

✔ Låt systemet ventileras genom att ge alla arbetsgångar samma öppningsbredd
✔ Öppna upp ditt system som ett bibliotek
✔ Spara energi genom att slå på energisparläge  

Compactus® Dynamic II appen är lättanvänd. Ladda bara ner appen, anslut till förvaringssystemets Wi-Fi nätverk och logga in.

Du behöver inte appen för att använda systemet. Alla användare kan nyttja förvaringssystemet genom att använda sig av användargränssnitten.

Vi erbjuder gratis råd och konsultation kring er arkivinredning