1. Minska miljöpåverkan
Stål är vanligtvis inoljad när det lämnar stålverket. När stålet går in i en produktionsprocess måste oljan avlägsnas. Det görs med hjälp av en blandning av vatten och kemikalier, vilket leder till förorenat slam. I vår fabrik använder vi icke inoljat stål, vilket innebär att vi inte behöver tvätta stålet med kemikalier. Vi hjälper till att rädda miljön och jobbar kontinuerligt med att minska vårt CO2-utsläpp. Detta för att minimera den påverkan vår anläggning och produktionsprocess har på miljön. Med energibesparande modifieringar på fabriken har vi även sparat massor av gas, vatten och el de senaste åren och fortsätter att göra det.

Minska-miljopaverkan_Bruynzeel-Storage-Systems

2. Från London till Dubai
Bruynzeel fabriken är en av de mest moderna fabrikerna i Europa. På grund av den höga effektivites och automatiseringsgraden kan vi producera extremt höga volymer. Den höga produktionskapaciteten leder till 15 km förvaring varje dag. 5.500 km fullt utrustade produkter per år. Vilket motsvarar en sträcka från London till Dubai!

3. Garanterat ingen rost på våra hyllor
Vår pulverlackeringsprocess är unik i vår produktionsprocess. Vi är en unik tillverkare eftersom vi pulver lackar stålet innan det böjs i form. Detta garanterar en 100% beläggning med den bästa och jämna spridningen, och innebär att stålet inte kan rosta. Dessutom bidrar denna produktionsprocess till den bästa estetiska produkten på marknaden, eftersom du inte ser några områden som inte är pulverlackade.      

Garanterat-ingen-rost-pa-vara-hyllor_Bruynzeel-Storage-Systems

4. Korta leveranstider
Bruynzeel fabriken är utrustad med en hög andel automatiserade maskiner som stödjer orderstyrd produktion. Trots att vi har mer än 5000 konfigurationer av våra produkter så tillåter vår effektiva maskinpark oss att producera alla produkter på plats. Detta resulterar i korta ledtider. Vid beställning av en standardprodukt så kommer leveransen inom några veckor.

Kunskap-ar-makt_Bruynzeel-Storage-Systems

5. Kunskap är makt
Kunskap är ett av de mest värdefulla tillgångarna i ett företag. Vi är stolta över att de allra flesta av våra fabriksmedarbetare har mer än 15 års erfarenhet. Att behålla kunskapen i huset innebär att vi kan fortsätta att förbättra kvaliteten som vi levererar. Genom att investera i våra anställda förblir vi innovativa och redo för framtiden.

Nyfiken på att läsa mer om de kvalitétscertifikat som Bruynzeel fabriken uppfyller?